สำนักการสังคีตกรมศิลปากร

0:33
โอดเอม (กิริยาดีใจจนร้องไห้)
4:11
1:06
โอดสองชั้น (กิริยาเสียใจ ผู้มีบรรดาศักดิ์)
2:41
ตระบรรทมสินธุ์ (นอนในมหาสมุทร)
5:28
บรรเลงประกอบงาน (มอญอ้อยอิ่ง)
3:02
กราวกลาง (ยกทัพมนุษย์)
2:20
รัวสามลา (แสดงอิทธิฤทธิ์)
5:07
สะระหม่า (โยน) (การต่อสู้กระบี่กระบอง)
7:52
แขกไทร (เดี่ยวขลุ่ย)
3:10
แปลง (การต่อสู้พลอง ไม้สั้น)
2:06
สะระหม่า (โยน) (ไหว้ครูมวย)
9:37
เขมรกล่อมพระบรรทม สามชั้น
2:57
รับพระ (เพลงเร็วมอญ)
4:35
สวดจบที่ 2 (มอญผ้าโพก)
7:37
ลาวจ้อย ออกลาวรำดาบ
22:33
ตับวิวาห์พระสมุทร
5:15
กระบี่ลีลา (ไหว้ครูกระบี่)
6:42
10:57
ชมแสงจันทร์ ออกยะวาเก่า
0:15
รัวลูกไม้หล่น (กิริยาตกใจ)
2:43
กระบองกัน (แปลงกายยักษ์)
3:09
9:26
เขมรไทรโยค สามชั้น
0:35
โอดมอญ (กิริยาเสียใจ ผู้แสดงเป็นมอญ)
4:09
เชิดโอด (กิริยาเดินทาง ร้องไห้)
1:50
เสมอชวา (ไปมาของผู้แสดงเป็นชวา)
4:38
ประโคมที่บ้าน (ประจำบ้าน 1)
8:54
ลาวครวญ โอ้ลาวครวญ
2:36
ตระเทวาประสิทธ์ (เทวาประสาทพร)
4:10
ประโคม ฌาปนกิจ (ประจำบ้าน 2)
2:22
จุดธูปเทียน (สาธุการมอญ)
5:02
สะมารังออกแขกบูชายันต์
15:03
โหมโรงราโค ออกสะระหม่า
4:55
ลงสรง (ไหว้ครูพลอง ไม้สั้น)
4:56
9:16
1:58
3:26
สวดจบที่ 3 (พญาสมุทร)
11:34
พันธุ์ฝรั่ง เถา
13:40
ถอนสมอ (เถา)
5:07
สะระหม่า (โยน) (การต่อสู้พลอง ไม้สั้น)
1:56
กราวรำ (แสดงความยินดี)
1:42
ส่งพระ (เพลงเร็วมอญ)
2:22
รัวปลูกต้นไม้ (ปลูกต้นไม้สำเร็จ)
3:11
แปลง (การต่อสู้กระบี่กระบอง)
Еще треков